රිෂාඩ් වැඩ වරදී – සී.අයි.ඩීය නිවසත් වටලා රහස් හොයයි

February 10, 2020 HD 0

එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන්ට අයත් මන්නාරම පිහිටි නිවසක් පොලිස් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වටලා පරීක්ෂා තිබේ. එහිදී හිටපු ඇමතිවරයාට අයත් දේපළ සම්බන්ධයෙන් [more]