කොරෝනා ලංකාවට පරදියි – කොරොනා හැදුනු චීන කත සුව වී රෝහලෙන් පිටව යයි

නව කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී ශ්‍ර්‍රී ලංකාවෙන් සොයාගත් චීන කාන්තාව රෝහලෙන් පිටව යයි.

ශ්‍ර්‍රී ලංකාවෙ තත්වය මෙසෙ උවත් මේ වනවිටත් කොරොනා වයිරසය චීනයේ ජීවිත දෙදහසක ආසන්න ප්‍රමාණයක් බිලිගෙන ඇත.

images from nethgossip

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*